Bảng xếp hạng về Cơ sở vật chất và quản trị của 49 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2017 được trình bày trong bảng dưới đây.

Xếp hạng về Cơ sở vật chất và Quản trị Cơ sở giáo dục đại học Xếp hạng Tổng thể
1 Đại học Quốc gia Hà Nội 1
2 Trường ĐH Y-Dược TPHCM 18
3 Trường ĐH Cần Thơ 6
4 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 13
5 Trường ĐH Thương mại 29
6 HV Nông nghiệp 3
7 Trường ĐH Hàng hải 27
8 Trường ĐH Luật TPHCM 32
9 Trường ĐH Lâm nghiệp 15
10 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 14
11 Trường ĐH Thủy lợi 16
12 Trường ĐH Đà Lạt 25
13 Trường ĐH Kiến trúc TPHCM 31
14 HV Tài chính 40
15 Đại học Huế 8
16 Trường ĐH Hà Nội 39
17 Trường ĐH Ngoại thương 23
18 Đại học Đà Nẵng 4
19 Trường ĐH Y Hà Nội 20
20 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 10
21 HV Ngoại giao 45
22 Trường ĐH Quy Nhơn 11
23 Trường ĐH Xây dựng 19
24 Trường ĐH Tôn Đức Thắng 2
25 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 7
26 Trường ĐH Mỏ-Địa chất 12
27 Trường ĐH Dược Hà Nội 35
28 Trường ĐH Y-Dược Thái Bình 44
29 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 42
30 Trường ĐH Vinh 21
31 HV Báo chí và Tuyên truyền 43
32 Trường ĐH Sư phạm TPHCM 41
33 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM 36
34 Đại học Thái Nguyên 17
35 Trường ĐH Văn hóa 48
36 Trường ĐH Tây Nguyên 33
37 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 22
38 HV Ngân hàng 47
39 Đại học Quốc gia TPHCM 5
40 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 34
41 Trường ĐH Y-Dược Hải Phòng 49
42 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 37
43 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 30
44 Trường ĐH Luật Hà Nội 46
45 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông 28
46 Trường ĐH Duy Tân 9
47 Trường ĐH Hoa Sen 38
48 Trường ĐH Công nghiệp TPHCM 24
49 Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội 26