Bảng xếp hạng về Nghiên cứu khoa học của 49 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2017 được trình bày trong bảng dưới đây.

Xếp hạng về Nghiên cứu khoa học Cơ sở giáo dục đại học Xếp hạng Tổng thể
1 Trường ĐH Tôn Đức Thắng 2
2 Đại học Quốc gia Hà Nội 1
3 Trường ĐH Duy Tân 9
4 HV Nông nghiệp 3
5 Đại học Quốc gia TPHCM 5
6 Đại học Đà Nẵng 4
7 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 7
8 Trường ĐH Quy Nhơn 11
9 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 10
10 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 13
11 Trường ĐH Y Hà Nội 20
12 Trường ĐH Cần Thơ 6
13 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 14
14 Đại học Huế 8
15 Trường ĐH Mỏ-Địa chất 12
16 Trường ĐH Thủy lợi 16
17 Trường ĐH Lâm nghiệp 15
18 Trường ĐH Y-Dược TPHCM 18
19 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 22
20 Đại học Thái Nguyên 17
21 Trường ĐH Công nghiệp TPHCM 24
22 Trường ĐH Dược Hà Nội 35
23 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông 28
24 Trường ĐH Vinh 21
25 Trường ĐH Ngoại thương 23
26 Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội 26
27 Trường ĐH Xây dựng 19
28 Trường ĐH Đà Lạt 25
29 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 30
30 Trường ĐH Hoa Sen 38
31 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 37
32 Trường ĐH Tây Nguyên 33
33 Trường ĐH Kiến trúc TPHCM 31
34 Trường ĐH Luật TPHCM 32
35 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 34
36 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM 36
37 Trường ĐH Hàng hải 27
38 Trường ĐH Sư phạm TPHCM 41
39 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 42
40 Trường ĐH Hà Nội 39
41 Trường ĐH Thương mại 29
42 Trường ĐH Y-Dược Hải Phòng 49
43 HV Ngoại giao 45
44 HV Tài chính 40
45 Trường ĐH Văn hóa 48
46 Trường ĐH Luật Hà Nội 46
47 HV Ngân hàng 47
48 Trường ĐH Y-Dược Thái Bình 44
49 HV Báo chí và Tuyên truyền 43