Bảng xếp hạng về Giáo dục và đào tạo của 49 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2017 được trình bày trong bảng dưới đây.

Xếp hạng về Giáo dục và đào tạo Cơ sở giáo dục đại học Xếp hạng Tổng thể
1 Đại học Quốc gia Hà Nội 1
2 Đại học Quốc gia TPHCM 5
3 Đại học Huế 8
4 Đại học Đà Nẵng 4
5 Trường ĐH Tôn Đức Thắng 2
6 Trường ĐH Cần Thơ 6
7 Đại học Thái Nguyên 17
8 HV Nông nghiệp 3
9 Trường ĐH Xây dựng 19
10 Trường ĐH Mỏ-Địa chất 12
11 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 7
12 Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội 26
13 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 10
14 Trường ĐH Thương mại 29
15 Trường ĐH Vinh 21
16 Trường ĐH Duy Tân 9
17 Trường ĐH Lâm nghiệp 15
18 Trường ĐH Thủy lợi 16
19 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 30
20 Trường ĐH Công nghiệp TPHCM 24
21 HV Báo chí và Tuyên truyền 43
22 Trường ĐH Quy Nhơn 11
23 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 22
24 Trường ĐH Hàng hải 27
25 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 14
26 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 34
27 HV Tài chính 40
28 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông 28
29 Trường ĐH Tây Nguyên 33
30 Trường ĐH Y-Dược Thái Bình 44
31 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM 36
32 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 37
33 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 42
34 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 13
35 Trường ĐH Ngoại thương 23
36 Trường ĐH Hoa Sen 38
37 Trường ĐH Đà Lạt 25
38 Trường ĐH Sư phạm TPHCM 41
39 Trường ĐH Luật Hà Nội 46
40 Trường ĐH Y-Dược TPHCM 18
41 Trường ĐH Hà Nội 39
42 HV Ngân hàng 47
43 Trường ĐH Kiến trúc TPHCM 31
44 Trường ĐH Y Hà Nội 20
45 Trường ĐH Luật TPHCM 32
46 Trường ĐH Văn hóa 48
47 HV Ngoại giao 45
48 Trường ĐH Dược Hà Nội 35
49 Trường ĐH Y-Dược Hải Phòng 49