TS. Ngô Đức Thế

Thành viên Dự án Xếp hạng

TS. Ngô Đức Thế là nhà nghiên cứu đang làm việc tại Đại học Manchester (Vương quốc Anh) trong lĩnh vực vật liệu nano và vi phân tích. Ngô Đức Thế nhận bằng cử nhân Vật lý tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004 và Tiến sĩ Vật lý năm 2010 tại Đại học Glasgow (Vương quốc Anh), và từng tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trường đại học, viện nghiên cứu khác nhau ở Nhật Bản, Singapore và Đan Mạch. Bên cạnh chuyên môn, anh cũng quan tâm tới các hoạt động phát triển khoa học và giáo dục cho cộng đồng, bao gồm dự án xếp hạng đại học, và đồng sáng lập Trường hè Khoa học.