TS. Lưu Quang Hưng

Chủ biên Báo cáo Xếp hạng

TS. Lưu Quang Hưng là một nhà nghiên cứu làm việc tại Melbourne, Australia. Tốt nghiệp Cử nhân Toán Cơ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2004) và Tiến sĩ về Khoa học Trái đất và Hành tinh (2012) tại Đại học Kyoto (Nhật Bản).  Đã có nhiều năm làm nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục khác nhau tại Việt Nam, Nhật Bản, Singapore và Australia. Bên cạnh công tác chuyên môn, TS. Lưu Quang Hưng tham gia một số dự án xã hội, bao gồm sáng lập Quỹ học bổng Hoa phong lan, đồng sáng lập Trường hè Khoa học và phó chủ tịch Hội đồng quản trị Hành trình Việt.