TS. Giáp Văn Dương

Đề xuất Dự án Xếp hạng

TS. Giáp Văn Dương là nhà nghiên cứu độc lập, Chủ tịch Công ty GiapGroup. Tốt nghiệp Kỹ sư tại Đại học Bách khoa Hà Nội và sau đó là Tiến sĩ Vật lý năm 2006 tại Đại học Công nghệ Viên (Áo), TS. Giáp Văn Dương đã có nhiều năm làm việc tại Đại học Liverpool và Đại học Quốc gia Singapore. Từ năm 2013, TS. Giáp Văn Dương trở về Việt Nam để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Lĩnh vực quan tâm của TS. Giáp Văn Dương là Triết lý giáo dục và Giáo dục đại học.