Báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ một sáng kiến giáo dục phi lợi nhuận và độc lập.

 

Ban cố vấn

Những nhà khoa học đã tham gia Ban cố vấn và góp ý để hoàn thiện báo cáo

 1. GS. Trần Nam Bình, Đại học New South Wales, Australia
 2. GS. Lê Văn Cường, Đại học Paris 1, Pháp

 

Nhân sự chính dự án

 1. TS. Lưu Quang Hưng, Melbourne, Australia
 2. TS. Nguyễn Ngọc Anh, DEPOCEN, Việt Nam
 3. TS. Giáp Văn Dương, GiapGroup, Việt Nam
 4. TS. Ngô Đức Thế, Đại học Manchester, Anh Quốc
 5. ThS. Trần Thanh Thủy, DEPOCEN, Việt Nam
 6. ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Đại học Sư phạm TPHCM, Việt Nam

GVD đề xuất dự án, LQH và NĐT tham gia vì có cùng ý tưởng. NNA quản lý dự án. LQH thiết lập bộ tiêu chí. NNA, LQH, GVD, NĐT và NTTH thảo luận và thống nhất bộ tiêu chí. LQH và GVD tổ chức cộng tác viên thu thập số liệu quy mô nhỏ (4 trường) để đánh giá tiền khả thi. NNA và TTT triển khai thu thập số liệu chính thức trên quy mô lớn (100 trường). NĐT hướng dẫn thu thập bài báo. NĐT kiểm tra chất lượng số liệu. LQH phân tích số liệu và xây dựng bảng xếp hạng. LQH chắp bút báo cáo. NNA, NĐT và GVD sửa báo cáo. NTTH bổ sung nội dung tổng quan và tiêu chí Berlin. NĐT và LQH xây dựng website. NNA, GVD và LQH tổ chức công bố.

 

Tình nguyện viên

Các tình nguyện viên hỗ trợ thu thập số liệu giai đoạn đầu

 1. Nguyễn Thị Diệu Linh, Rabobank, Hà Lan
 2. Nguyễn Thị Huyền Trang, Đại học Thăng Long, Việt Nam
 3. Lê Thị Hồng Vân, CSIP, Việt Nam
 4. Vũ Văn Trung, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản
 5. Tạ Thúy Ngoan, GiapGroup, Việt Nam
 6. Phạm Thúy Ngân, Đại học Jyvaskyla, Phần Lan

 

Cộng tác viên

Các cộng tác viên làm việc tại DEPOCEN giúp thu thập số liệu giai đoạn chính thức.