Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến phản biện và góp ý xây dựng về chuyên môn cho dự án.

 

Mọi trao đổi xin gửi về:

Nhóm Xếp hạng Đại học Việt Nam
Địa chỉ: C/O DEPOCEN, Phòng 305-307, Số 12 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-39351419
Email: nhomxephangdaihoc@gmail.com
Website: http://www.xephangdaihoc.org