Với mục đích khuyến khích các trường đại học minh bạch hóa thông tin về cơ sở của mình cũng như đẩy nhanh quá trình đổi mới tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, chúng tôi triển khai thực hiện sáng kiến giáo dục độc lập và phi lợi nhuận Xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Mục đích nhằm đề xuất một bộ tiêu chí giúp so sánh các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Bộ tiêu chí được lựa chọn sao cho có thể đo lường được bằng số liệu công khai và tự kiểm chứng độc lập. Các nguyên lý được chúng tôi áp dụng khi thiết lập bảng xếp hạng này là: phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, định lượng, khả tín, khách quan và khuyến khích các trường hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Chúng tôi xếp hạng 49 cơ sở giáo dục đai học có đầy đủ số liệu nhất. Chi tiết có thể xem thêm Báo cáo (Download | Mirror) hoặc Slide tóm tắt (Download | Mirror). Top 10 trường đứng đầu trong danh sách này được liệt kê phía dưới…

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi xung quanh bảng xếp hạng. Chúng tôi đã tập hợp các câu hỏi hay gặp nhất  Trả lời thắc mắc (Download | Mirror) giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách tiếp cận, phương pháp, diễn giải và tương lai của bảng xếp hạng.

 

TOP 10

XẾP HẠNG 2017
ĐẠI HỌC VIỆT NAM

 

1.

Đại học Quốc gia Hà Nội

2.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

3.

Học viện Nông nghiệp

4.

Đại học Đà Nẵng

5.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

6.

Trường Đại học Cần Thơ

7.


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

8.

Đại học Huế

9.

Trường Đại học Duy Tân

10.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Xếp hạng 49 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2017…